Minsk, Minsk City Center

Pekin Hotel

6 room types · 1 restaurant · 1 bar

Minsk, Minsk City Center

Renaissance Minsk Hotel

5 room types · 1 restaurant · 1 bar

Belovezhskaya Pushcha, Village

Kamenyuki Hotel Complex 2

5 room types · 1 restaurant · 1 bar · 1 pool

Belovezhskaya Pushcha, Village

Dzarkovshina Guest House

7 room types · 1 restaurant · 1 bar

Grodno, Borovik

Alfa Radon Medical Spa Resort

DELUXE

13 room types · 1 restaurant · 1 bar · 1 pool

Brest, Brest City

Druzhba

8 room types · 1 restaurant · 1 bar

Gomel, Rogachev

Pridneprovskiy Sanatory

STANDARD

13 room types · 1 restaurant · 1 bar

Minsk, Zhdanovichi

Krynica Sanatory

STANDARD

13 room types · 1 restaurant · 1 pool

Uzdzenschina, River Bank

Podelniki Sanatory

COMFORT

9 room types · 1 bar

Minsk, Minsk City

Vesta

COMFORT

11 room types · 1 restaurant

Grodno, Korelichi

Belie Luga

STANDARD

1 room type · 1 restaurant

Minsk, Zhdanovichi

Belarusochka

STANDARD

13 room types · 1 restaurant

Gomel, Gomel City

Chyonki Sanatory

STANDARD

8 room types · 1 bar

Ushachsky, Vashkovo

Lesnie Ozera

STANDARD

5 room types · 1 restaurant · 1 bar

Naroch, Myadelskiy

Narochanka Sanatory

13 room types · 1 restaurant · 1 bar · 1 pool

Minsk, Minsk City

Naroch

STANDARD

9 room types · 1 pool

Grodno, Grodno City

Neman-72 Sanatory

STANDARD

3 room types · 1 restaurant · 1 pool

Naroch, Myadelskiy

Priozerny Sanatory

STANDARD

8 room types · 1 restaurant · 1 bar

Brest, Brest City

Bug

STANDARD

5 room types

Brest, Brest City

Volg28

FLAT

1 room type

Minsk, Minsk City Center

Victoria Hotel

5 room types · 1 restaurant · 1 bar

Minsk, Minsk City Center

Victoria&Spa Hotel

6 room types · 1 restaurant · 1 pool

Brest, Brest Center

Hermitage Hotel

5 room types · 1 restaurant · 1 bar

Minsk, Minsk City

Studiominsk

STANDARD

21 room types